Artykulacja | Articulation
Autorzy/Authors: Dominika Oleś, Jędrzej Borowski

Originally presented at 15. SURVIVAL Art Review, 06/23/17

Praca nawiązuje do dwóch znaczeń słowa „artykulacja” – podział płaszczyzny za pomocą elementów architektonicznych oraz: element dzieła muzycznego, określający sposób wydobycia i kształtowania dźwięku.

Tektonika architektury modernistycznej zostaje rozwarstwiona, dzięki czemu dochodzi do synchronizacji i przełożenia struktury obiektu na zdarzenia dźwiękowe.

Instalacja ukazuje kształtowanie i uporządkowanie kompozycji architektonicznej opartej na elementach konstrukcyjnych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Podziały elewacji i bryły stają się swego rodzaju partyturą graficzną, na podstawie której dobierane są momenty pojawiania się i zaniku dźwięków, ich długość, wysokość oraz barwa. Inspiracją do takiego ujęcia tektoniki budynku stała się publikacja teoretyka i architekta Charlesa Jencksa „Architecture becomes music”. Zarówno warstwa dźwiękowa jak i wizualna projektu nawiązują do surowości i minimalizmu architektury modernistycznej, ukazując zarówno jej różnorodność, jak i indywidualność.

The title of the piece refers to the double meaning of the word „articulation”. In architecture, it refers to a method of styling the joints in the formal elements of architectural design, while in music it describes the transition or continuity between multiple notes or sounds.

The tectonics of modernist architecture becomes stratified, which leads to synchronization and translation of the structure of the object into acoustic events.

The idea of the installation is to present the shape and order of an architectural composition based on its construction, functional and aesthetic elements. The divisions of the elevation and the shape of the building’s body turn into a peculiar graphic score, which determines the moments when sounds appear as well as their length, pitch and tone. This approach to a building’s tectonics has been inspired by a publication by Charles Jencks, entitled „Architecture becomes music”. Both the acoustic an the visual aspect of the project refers to the crude and minimalist character of modernist architecture, revealing its variety and individuality at the same time.


Praca powstała na zamówienie i ze środków 15. Przeglądu Sztuki SURVIVAL oraz Fundacji ART TRANSPARENT