Kalejdoskop

Kalejdoskop
sound installation, 12 speakers, 30 min loop

authors: Jedrzej Borowski, Piotr Ruszkowski, Mateusz Sabela
presented in archi-box pavilion, Museum of Architecture in Wroclaw

Instalacja, inspirowana przestrzennymi dziełami Bernharda Leitnera, stanowi próbę skonstruowania dźwiękowego kalejdoskopu, wkomponowanego w konstrukcję pawilonu. Na instalację składa się dwanaście głośników, podwieszonych w trzech koncentrycznych czworokątach nad głowami słuchaczy. Z głośników odtwarzane są powoli zmieniające się ambientowe kompozycje dźwiękowe. Dzięki specyficznemu rozmieszczeniu głośników na konstrukcji obiektu uzyskuje się efekt przemieszczania zdarzeń dźwiękowych od środka pawilonu do jego zewnętrznych krawędzi. Po dotarciu do nich, dźwięk ponownie pojawia się w środku i znów zaczyna podróżować na zewnątrz w nieskończonej pętli, jak obrazy w nieustannie obracającym się kalejdoskopie. Dźwięki są odtwarzane ciągle, z niewielką głośnością, stając się naturalnym elementem audiosfery pawilonu i jego otoczenia.

The installation, inspired by the spatial works of Bernhard Leitner, tries to create a sort of sonic kaleidoscope built into the construction of the pavilion. The installation consists of 12 speakers, suspended in three concentric rectangles above the listeners’ heads. The speakers are playing slowly changing ambient soundscapes. Thanks to the specific speaker placement an effect of sound movement from the pavilion center to the outside is achieved. The sounds then reappear at the center and continue moving outwards, like images in a constantly moving kaleidoscope. The sounds are played constantly with low volume, becoming a natural element of the pavilion’s, and its surroundings’ audiosphere.

Kryptozegar | Cryptoclock


Originally presented at 16. SURVIVAL Art Review, 06/22/18

Installation: pure data, 4ch audio interface, computer speakers

Zapętlona generatywna kompozycja dźwiękowa w jednominutowych odstępach sprawdza kursy czterech popularnych kryptowalut (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash) i w czasie rzeczywistym dokonuje ich sonifikacji. Każde uderzenie zegara odpowiada zmianie kursu o jednego dolara. Udźwiękowieniu zostaje poddana dynamika zmian na chwiejnych i wysoce spekulatywnych rynkach kryptowalutowych. Skoki kursów powodują chaos dźwięków, a powolne zmiany skutkują spokojnym, rytmicznym biciem zegara. Kompozycję uzupełnia cichy, miarowy dźwięk sekundnika, niepewność w oczekiwaniu na wzrost lub spadek wartości wirtualnej lokaty kapitału. Każdej z czterech kryptowalut odpowiada jeden kanał dźwiękowy, a konstrukcja instalacji wykorzystuje architekturę akustyczną sali bankowej pałacu Wallenberg-Pachalych.

The looped generative sound composition monitors the exchange rates of four popular cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash) in one-minute intervals, and sonifies them in real time. Each stroke of the clock corresponds with a one-dollar change in the exchange rate. Thus the dynamics of change in the volatile and highly speculative cryptocurrencies markets is translated into sound. Jumps result in a chaotic cacophony whereas slow changes make the clock tick calmly and rhythmically. The composition is supplemented with a silent, regular sound of the second hand, which reflects the uncertainty of whether the virtual capital will appreciate or depreciate in value. Each of the four cryptocurrencies is connected with one sound channel, and the entire construction uses the acoustic properties of the banking room of the Wallenberg-Pachaly palace.

Praca powstała na zamówienie i ze środków 16. Przeglądu Sztuki SURVIVAL oraz Fundacji ART TRANSPARENT