Kalejdoskop

Kalejdoskop
sound installation, 12 speakers, 30 min loop

authors: Jedrzej Borowski, Piotr Ruszkowski, Mateusz Sabela
presented in archi-box pavilion, Museum of Architecture in Wroclaw

Instalacja, inspirowana przestrzennymi dziełami Bernharda Leitnera, stanowi próbę skonstruowania dźwiękowego kalejdoskopu, wkomponowanego w konstrukcję pawilonu. Na instalację składa się dwanaście głośników, podwieszonych w trzech koncentrycznych czworokątach nad głowami słuchaczy. Z głośników odtwarzane są powoli zmieniające się ambientowe kompozycje dźwiękowe. Dzięki specyficznemu rozmieszczeniu głośników na konstrukcji obiektu uzyskuje się efekt przemieszczania zdarzeń dźwiękowych od środka pawilonu do jego zewnętrznych krawędzi. Po dotarciu do nich, dźwięk ponownie pojawia się w środku i znów zaczyna podróżować na zewnątrz w nieskończonej pętli, jak obrazy w nieustannie obracającym się kalejdoskopie. Dźwięki są odtwarzane ciągle, z niewielką głośnością, stając się naturalnym elementem audiosfery pawilonu i jego otoczenia.

The installation, inspired by the spatial works of Bernhard Leitner, tries to create a sort of sonic kaleidoscope built into the construction of the pavilion. The installation consists of 12 speakers, suspended in three concentric rectangles above the listeners’ heads. The speakers are playing slowly changing ambient soundscapes. Thanks to the specific speaker placement an effect of sound movement from the pavilion center to the outside is achieved. The sounds then reappear at the center and continue moving outwards, like images in a constantly moving kaleidoscope. The sounds are played constantly with low volume, becoming a natural element of the pavilion’s, and its surroundings’ audiosphere.