Kryptozegar | Cryptoclock


Originally presented at 16. SURVIVAL Art Review, 06/22/18

Installation: pure data, 4ch audio interface, computer speakers

Zapętlona generatywna kompozycja dźwiękowa w jednominutowych odstępach sprawdza kursy czterech popularnych kryptowalut (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash) i w czasie rzeczywistym dokonuje ich sonifikacji. Każde uderzenie zegara odpowiada zmianie kursu o jednego dolara. Udźwiękowieniu zostaje poddana dynamika zmian na chwiejnych i wysoce spekulatywnych rynkach kryptowalutowych. Skoki kursów powodują chaos dźwięków, a powolne zmiany skutkują spokojnym, rytmicznym biciem zegara. Kompozycję uzupełnia cichy, miarowy dźwięk sekundnika, niepewność w oczekiwaniu na wzrost lub spadek wartości wirtualnej lokaty kapitału. Każdej z czterech kryptowalut odpowiada jeden kanał dźwiękowy, a konstrukcja instalacji wykorzystuje architekturę akustyczną sali bankowej pałacu Wallenberg-Pachalych.

The looped generative sound composition monitors the exchange rates of four popular cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash) in one-minute intervals, and sonifies them in real time. Each stroke of the clock corresponds with a one-dollar change in the exchange rate. Thus the dynamics of change in the volatile and highly speculative cryptocurrencies markets is translated into sound. Jumps result in a chaotic cacophony whereas slow changes make the clock tick calmly and rhythmically. The composition is supplemented with a silent, regular sound of the second hand, which reflects the uncertainty of whether the virtual capital will appreciate or depreciate in value. Each of the four cryptocurrencies is connected with one sound channel, and the entire construction uses the acoustic properties of the banking room of the Wallenberg-Pachaly palace.

Praca powstała na zamówienie i ze środków 16. Przeglądu Sztuki SURVIVAL oraz Fundacji ART TRANSPARENT